5 października 2004 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie organizuje Dzień Gombrowiczowski (godz. 11.00).

Wystawa Witold Gombrowicz. W setną rocznicę urodzin poświęcona jest życiu i twórczości pisarza, który opuściwszy kraj w 1939 r., tuż przed wybuchem drugiej wojny światowej, pozostał do śmierci (1969 r.) na emigracji.
Część pierwsza eksponuje biografię Witolda Gombrowicza, lata dzieciństwa i młodości spędzone w Polsce, wieloletni pobyt w Argentynie i Europie Zachodniej. Zaprezentowano publikacje książkowe i prasowe oraz duży wybór fotografii pisarza, jego rodziny i przyjaciół. Druga część wystawy przedstawia twórczość Witolda Gombrowicza: pierwodruki, wydania emigracyjne i krajowe, w tym również edycje
najnowsze, opublikowane w jubileuszowym roku 2004. Tekstom pisarza towarzyszą książkowe i prasowe publikacje krytyków. Na wystawie zamieszczono ponadto materiały, związane z inscenizacjami Gombrowiczowskich dramatów i powieści oraz filmowymi adaptacjami jego dzieł.
Autorkami scenariusza wystawy są: Jadwiga Danuta Golec i Małgorzata Witer, graficznie wystawę opracował Jacek Wałdowski.