Ellen Stewart to legenda amerykańskiego teatru alternatywnego, od wielu lat prowadzi w Nowym Jorku słynny Teatr LaMaMa przy East 4 Street. Miejsce to stało się historią dzięki sile jej osobowości i umiejetności poszukiwania w teatrze tego, co niepowtarzalne. Jej teatr w listopadzie 2001 roku obchodził 40 lecie istnienia. „Przez 40 lat Mama (bo tak jest nazywana od lat ) gromadziła każdą pamiątkę. Maski i bloczki biletowe. Tysiące czarno-białych fotografii, 700 oryginalnych rękopisów. Nuty autorów musicalu „Hair”. Pokwitowanie Sama Sheparda za stypendium, które Mama wypłacała mu, aby mógł pisać. Zdjęcie ze sztuki „Gloria i Esperanza” z Robertem De Niro…” pisał Roman Pawłowski w „Wysokich obcasach”
„Angażowanie właściwych ludzi było największą tajemnicą Mamy. Jej metody były niekonwencjonalne. „Nigdy mnie nie interesowała czyjaś twórczość,
a jedynie, kim jest ta osoba.”- mówiła Ellen Stewart tworzy przedsiewzięcie o zasięgu międzynarodowym. W La Mamie stawiali pierwsze kroki i zdobywali sławę tacy ludzie jak Paul Foster, Leonard Malfi, Wilson, Israel Horovitz, Sam Shepard. Tu Andriei Serban reżyserował „Medeę”, „Elektrę”, „Trojanki”
Teatr z Europy Środkowowschodniej był jej szczególnie bliski, cenił niezwykle teatr polski: pozwoliła zaistnieć w Stanach Zjednoczonych takim fenomenom artystycznym jak Jerzy Grotowski czy Tadeusz Kantor. Ostatnio w LaMamie” występował Teatr Provisorium i Kompania „Teatr” oraz Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Mama co wieczór przychodzi do teatru ze swoim nieodłącznym dzwoneczkiem i ogłasza początek przedstawienia…

Prowadzenie – Roman Pawłowski