Nagroda im. Prof. Zbigniewa Hołdy jest szczególnym wyróżnieniem dla osoby lub instytucji, która działa na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, określonych w Statucie Stowarzyszenia. Poprzez przyznanie Nagrody, raz w roku, chcemy uhonorować osobę lub osoby, których aktywność zawodowa, naukowa czy społeczna odzwierciedla te wartości, którymi żył i kierował się Profesor Zbigniew Hołda w swojej działalności naukowej, publicznej i społecznej.

Nagrodę im. Prof. Zbigniewa Hołdy przyznaje Kapituła Nagrody, powołana przez Zarząd Stowarzyszenia, w następującym składzie:

– red. Małgorzata Bielecka-Hołda
– Tomasz Dostatni OP
– prof. Lech Garlicki
– prof. Grzegorz Janusz
– dr Marzena Ksel
– prof. Krzysztof Marczewski
– prof. Jerzy Migdał
– gen. Paweł Nasiłowski
– Danuta Przywara
– prof. Irena Rzeplińska
– prof. Andrzej Rzepliński
– red. Ewa Siedlecka
– red. Wawrzyniec Smoczyński
– dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka
– prof. Stanisław Waltoś
– prof. Jan Widacki
– prof. Andrzej Zoll

Przewodniczącym Kapituły został wybrany prof. Andrzej Rzepliński.

Podczas Konfrontacji Teatralnych w 20 października 2012 roku pierwszą Laureatką Nagrody im. Prof. Zbigniewa Hołdy została red. Ewa Milewicz. Serdecznie gratulujemy!

Obok red. Ewy Milewicz  do Nagrody nominowani byli:
– dr Teodor Bulenda
– senator Józef Pinior
– Monika Sznajderman

Tegoroczna edycja Gali odbędzie się w nowej siedzibie Centrum Kultury w Lublinie, statuetkę ponownie zaprojektują więźniowie z Opola Lubelskiego pod kierunkiem Tomasza Bielaka. Wydarzeniem towarzyszącym wręczeniu Nagrody będzie wernisaż wystawy przedmiotów wykonanych przez więźniów z Opola Lubelskiego i Aresztu Śledczego w Lublinie podczas warsztatów prowadzonych przez  Roberta Kuśmirowskiego.