Wystawa będzie próbą przypomnienia gooeciom i publiczności tego, co przez ostatnie lata działo się na festiwalowej scenie. Fotografie będą rodzajem impresji na ten temat, ale też wspomnieniem i dokumentem. Teatr w swej naturze jest zjawiskiem przemijającym i jego dokumentowanie jest kłopotliwe, fotografia zatrzymuje pewne kluczowe obrazy, momenty, które pozwalają odbudowaæ wspomnienie.