Sympozjum organizowane podczas „Konfrontacji Teatralnych” zgromadzi amerykańskich reżyserów, którzy mają za sobą doświadczenia pracy z tekstami Witolda Gombrowicza. Dyskusja będzie mówiła o uroku i wadze twórczości Gombrowicza zarówno dla reżysera jak i dla innych twórców. Będzie też próbą odpowiedzi na pytanie co Gombrowcz wniósł do teatru amerykańskiego i co nowego teatr amerykański wniósł w odczytanie Gombrowicza.

W dyskusji uczestniczyć będą:

David Disbrow -w roku 2002 wyreżyserował „Iwonę, księżniczkę Burgunda” w Theatre Exile w Filadelfii, jest też współautorem filmowej adaptacji „Ślubu”, gdzie również gra rolę Henryka.

Adrian Griurgea – urodzony i wychowany w Rumunii reżyser, od 20 lat mieszkający w Stanach Zjednoczonych, dwukrotnie reżyserował „Iwonę, księżniczkę Burgunda” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley 1988 oraz w Californian Repetory Company w Long Beach w 2002 roku

Gail Lerner – reżyser „Iwony, księżniczki Burgunda” w Columbia Uniwersity w Nowy Jorku 1996, w roku 2000 nominowany do Oskara za najlepszy Krótkometrażowy Film Fabularny.

Blake Moris – reżyser „Ślubu”- Uniwersytet Kalifornijski w Santa Cruz rok 2003

William Pisarri – reżyser filmowej wersji „Ślubu” Gombrowicza.

Helen E. Richardson – w kwietniu tego roku reżyserowała „Iwonę, księżniczkę Burgunda” w Antioch College in Ohio

Dan Rothenberg – reżyser spektaklu „Henryk w połowie drogi do piekła” na podstawie powieści „Opętani” Witolda Gombrowicza i adaptacji Adriano Shaplina, (spektakl pokazywany podczas Konfrontacji Teatralnych – 10.10.04 godzina 19.30 Teatr im. J. Osterwy)

Michael Hackett – reżyser spektaklu „Medytacje o dziewictwie” UCLA School of Theatre, (spektakl pokazywany podczas Konfrontacji Teatralnych” – 8.10 godzina 21.00 Sala Nowa CK.)

Sesja rozpocznie się prezentacją filmowej wersji „Ślubu” Williama Pisarri

Allen Kuharski – dziekan Wydziału Teatru Uniwersytety Swarthmore w Filadelfii, konsultant literacki Teatru Provisorium i Kompanii „Teatr”, autor tłumaczenia adaptacji „Ferdydurke” na język angielski. Uważany jest za jednego z czołowych znawców dramaturgii Gombrowicza, zajmuje się dokumentacją wystawień Gombrowicza na świecie, jest współredaktorem nowego 16 tomowego wydanie „Pism zebranych” („Wydawnictwo Literackie” , Kraków) Jego twórczość krytycznoliteracka dotycząca Gombrowicz była szeroko publikowana w Stanach Zjednoczonych, Polsce, Wielkiej Brytanii, Francji i Holandii. W roku 2002 Ministerstwo Kultury nadało mu tytuł Zasłużony dla Kultury Polskiej.