Warsztaty Becketowskie dotyczące „Czekając na Godota” prowadzone przez Richarda Schechnera z udziałem polskiego tłumacza Antoniego Libery

Richard Schechner to legenda alternatywnego teatru amerykańskiego. Reżyser, krytyk i teoretyk teatru, początkowo głównie krytyk piszący między innymi w „Drama Review”. W praktykę teatralną zaangażował się w roku 1964, założył The Performance Group i z tym zespołem zrealizował miedzy innymi „Dionysus in 69”, „Makbeta” Szekspira, „Matke Courage” Brechta. Wszystkie spektakle Schechnera są praktycznym sprawdzianem nowych koncepcji takich jak współuczestnictwo widzów, zmiana relacji przestrzennych czy zastosowanie rytuału w teatrze. Studium „Czekając na Godota” będzie jedynym w swoim rodzaju sposobem pokazania teatralnego myślenia, dramaturgicznej precyzji w obcowaniu z klasycznym już, ale przecież ciągle uznawanym za awangardowe dziełem literackim. Richard Schechner nie pokaże klasycznego spektaklu, studium to będzie próba odczytania Becketta na scenie poprzez wykład i działanie aktorskie. Udział w tym jedynym w swoim rodzaju przedsięwzięciu zapowiedział znawca dramaturgii Becketta, tłumacz jego dzieł, ale również reżyser Antoni Libera. Spotkanie Richarda Schechnera, Antoniego Libery i poprzez dzieło Samuela Becketta będzie zajmującę lekcję literatury i teatru.