Spektakl jest próbą odpowiedzi na pytanie o sposób uprawiania sztuki, o gotowość do poświęceń w imię artystycznego radykalizmu i konsekwencje owego radykalizmu dla artysty jako człowieka żyjącego w rodzinie i społeczeństwie.