„Jeśli Niemcy są «brutalnym ojcem», który zainicjował ostateczne rozwiązanie, a Polska «matką Ziemią», noszącą w swym łonie okrucieństwa Holocaustu, to Izrael jest owocem tego grzechu; «chorym dzieckiem» zrodzonym w wyniku tego gwałtu”.

Ten dramatyczny, radykalny cytat pochodzący z artykułu niemieckiego publicysty Olivera Talla „Gdzie spotykają się trzy drogi”, opublikowanego na łamach „Sueddeutsche Zeitung” w lecie 2014 roku, rozbudził drzemiącą w każdym z nas bestię i zapoczątkował gorącą dyskusję na temat „więzów krwi” łączących nasze państwa.

Artykuł Talla podejmował kwestie różnych sposobów postrzegania polityki Izraela, jakie wykształciły się w polskim i niemieckim społeczeństwie w czasie wojny w Strefie Gazy i odsłonił po raz kolejny lawę wrzącą pod powierzchnią naszych osobistych i artystycznych przyjaźni. Właśnie dlatego ten artykuł stanowił dla nas stały punkt odniesienia podczas całego procesu twórczego.

W niezależnej inicjatywie „How’s the Beast?” chcemy, poprzez użycie własnych środków artystycznego wyrazu, badać proces normalizacji stosunków pomiędzy naszymi państwami oraz różne narracje kolektywne, które się w nich wykrystalizowały od czasu II wojny światowej. Gdy uświadomiliśmy sobie fikcyjność i manipulatywność tych narracji, postanowiliśmy je zakwestionować. Chcieliśmy obnażyć to, czym były – niczym więcej niż teatrem politycznym.

Agnieszka Tz’zak, Uriah Rein Merchav, Liora Alshech