Spektakl jest częścią projektu o roboczej nazwie 'DOSTOJEWSKI' pod kierunkiem artystycznym Janusza Opryńskiego. Spektakl – prezentacja odnosząca się bezpośrednio do inspiracji postaciami „jurodiwych”, „szalonych świętych”, „świętych głupców”. Pojęcie przesunięcia fazowego w odniesieniu do zjawiska transu jako fenomenu kulturowego stało się główną zasadą w pracy z ciałem i głosem. Główną materią prezentacji staje się słowo połączone bezpośrednio z ruchem i wypływające pod wpływem przekształceń ciała. Aktor/tancerz staje się pewnego rodzaju prelegentem – całość abstrakcyjnym „wykładem”. Pozycją wyjściową do powstającego spektaklu stały się dwie książki Cezarego Wodzińskiego, któremu dedykowana jest ta praca: „Święty Idiota” oraz „Trans (…)”.