Zajmuje się wielokierunkową działalnością teatralną, poszukuje nowych form artystycznego wyrazu, produkuje corocznie kilka premier, prowadzi warsztaty i działalność edukacyjną. Wśród zainteresować artystów z Scena Theatre znajdują się zarówno tematy i teksty klasyczne jak i współczesny europejski teatr. Nawiązali współpracę także z teatrami z Europy Środkowowschodniej, Robert McNamara był kilkakrotnie gościem Festiwalu Gombrowiczowskiego w Radomiu, artyści uczestniczyli wielokrotnie w festiwalach w Bośni, Słowenii i Chorwacji. Jedną z ich pamiętnych premier był inspirowany antykiem, ale osadzony w czasach współczesnych, w kontekście problemów bałkańskich antywojenny spektakl „Kobiety Troi”. Na „Konfrontacjach Teatralnych” Scena Theatre zaprezentuje swoje spotkanie z dramaturgią Witolda Gombrowicza. „Iwona, księżniczka Burgunda” to dramat – jak się okazuje przy okazji tego festiwalu – najbardziej uniwersalny, będzie miał podczas festiwalu cztery realizacje – niemiecką, francuską wersje lalkową, białoruska i te właśnie – amerykańską.