Tekst Dario Fo, włoskiego noblisty potwierdza wizerunek autora, jaki utrwalił się już w naszej świadomości. To „skandalista, prześmiewca i kontestator tradycyjnych wartości kultury europejskiej”, przyznanie mu Nagrody Nobla jednych wprawiło w zdumienie, u innych wzbudziło sprzeciw, a jeszcze inni uznali to za znak przewartościowań zachodzących w ocenie kultury. Dario Fo to postać kontrowersyjna, wzbudzająca emocje. Wybór tego tekstu przez Teatr Kana uznany został za otwarcie nowego etapu w historii grupy.

„Cieszy mnie fakt – pisze recenzent –  że Kana znów mówi swoim głosem. A że mówi – jak zwykle – oryginalnie i śmiało, tym większa przyjemność tego słuchać… Fo, niedawny noblista, nie może się jakoś doczekać w Polsce już nie tyle uznania, co choćby poznania przez tzw. opinię publiczną. Czyżby kontrowersyjne, ale wolne od oportunizmu wypowiedzi „włoskiego błazna” były dla nas za trudne do akceptacji, podlegające nieformalnej, ale skutecznej cenzurze milczenia?”