Niezależna grupa teatralna „teatr post” założona została w 2011 roku przez Dmitrya Volkostrelova, ucznia znakomitego reżysera Lwa Dodina, absolwenta Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej w Sankt-Petersburgu i zgromadziła świetnych młodych aktorów z Moskwy i Sankt-Petersburga. Spektakle grają na scenach alternatywnych, anektując na swoje potrzeby m. in. przestrzenie klubowe. Działalność „teatru post” nie jest finansowana przez państwo rosyjskie a realizowana ze środków otrzymanych od prywatnych mecenasów i sponsorów.
Głównym celem teatru jest łączenie tego, co najciekawsze we współczesnym teatrze i w sztukach wizualnych. Twórcy badają rzeczywistość za pomocą środków teatralnych, jednocześnie poszukując nowego języka dla swoich działań. Nazwa teatru bezpośrednio odsyła do teorii teatru postdramatycznego, autorstwa niemieckiego teatrologa Hansa-Thiesa Lehmanna.
Podstawową zasadą działań grupy jest realizacja wyłącznie współczesnych tekstów. W ich repertuarze znajdują się adaptacje dramatów najważniejszych obecnie autorów rosyjskojęzycznych: Iwana Wyrypajewa oraz Pawła Priażko.
Już pierwsze ich projekty wzbudzały duże zainteresowanie teatralnego środowiska Rosji. Teatr zapraszano do udziału w największych festiwalach teatralnych: festiwalu Narodowej Nagrody Teatralnej „Złota Maska”, festiwalach „Tekstura”, „Tęcza”, „Wyrwa”, „Nowa sztuka”. W tej chwili uważany jest za jeden z czołowych teatralnych zespołów Rosji.

„Dmitrij Volkostrelov – to jeden z niewielu ludzi w naszym teatrze, którzy poszukują punktów stycznych scen dramatycznych i tego, co przyjęto nazywać sztuką współczesną”.
(Marina Dawydowa, dyrektor artystyczny festiwalu „NET: Nowy Europejski Teatr”, redaktor naczelna pisma „Teatr”, członek jury nagrody „Europa – teatrowi”)

„Spektakle «teatru post» to żywy dowód na to, że wyrośli nam reżyserzy, dla których sztuki współczesne nie spadły z księżyca, a okazały się środowiskiem naturalnym, zrozumiałym językiem”.
(Wiadomości)

„Spektakle «teatru post» dotykają możliwe, że najczulszych punktów współczesnego społeczeństwa i współczesnego teatru”.
(OpenSpace.Ru)