Józef Skrzek urodził się w Michałowicach na Górnym Śląsku, studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach. Kompozytor i multiinstrumentalista, w latach siedemdziesiątych był liderem grupy rockowej SBB (szukaj, burz i buduj). W latach osiemdziesiątych wykonywał własną muzykę organową w śląskich kościołach, na Jasnej Górze, w Planetarium w Chorzowie Toruniu. Występował na Jazz Jamboree w Warszawie, a także w Sopocie, Roshilde i Monachium.
Ma w swoim dorobku 44 nagrania płytowe, solo i z różnymi zespołami. Jest również autorem muzyki filmowej m.in. „Ręce do góry” Jerzego Skolimowskiego, „Golem”, „Wojna światów” Piotra Szulkina, oraz teatralnej i baletowej, m.in. „Karłowicz” Adama Hanuszkiewicza w Teatrze Wielkim w Łodzi, „Medea” Zygmunta Hubnera w Teatrze Powszechnym w Warszawie oraz „Kaligula” Andrzeja Chrzanowskiego w Teatrze Dramatycznym w Warszawie.
W latach dziewięćdziesiątych odbył serię koncertów w USA. Ostatnim dokonaniem byłą opera „Pokój saren”, zrealizowana we współpracy z Lechem Majewskim.