Festiwale teatralne coraz częściej przyjmują formuły przeglądów i konkursów, zdecydowanie rzadziej mają ambicję zmapowania i omówienia nowych głosów oraz praktyk twórczych. Trudno, często z finansowych i zdroworozsądkowych przyczyn, przedstawić je w wyczerpujący sposób.

Campus teatralny towarzyszący i odbywający się w ramach 21. Konfrontacji w Lublinie ma na celu stać się platformą refleksji dla twórców i twórczyń, korzystającą z „środowiskowego momentu”, jakim jest festiwal. Tegoroczne Konfrontacje, problematyzujące zależności na styku autonomii-instytucji-demokracji, stanowią merytoryczne zaplecze i tym samym doskonały punkt wyjścia dla uczestników campusu. Jego zadaniem jest umożliwienie swobodnej wymiany zarówno pod kątem artystycznym: myśli, inspiracji, strategii, jak i wątpliwości, wiedzy, dobrych oraz złych praktyk. Campus obejmie jedną z wybranych przestrzeni CK w Lublinie, a jego nieformalny program będzie zbudowany z wybranych wydarzeń festiwalu, rozmów dotyczących wspólnie oglądanych spektakli (również autorstwa uczestników), mikro pokazów, form warsztatowych, dyskusji oraz sesji tematycznych.

Spotkanie twórców w tej formule daje rzadką okazję do wymiany, nieobarczoną koniecznością kreatywnej pracy i wzajemną konkurencją. Koniecznym za to wydaje się omówienie zmieniających się warunków produkcji i rozmowa o nowych – szczególnie w kontekście politycznych zmian. Zarazem jest to próba budowy horyzontalnych więzi w ramach nowej generacji polskich twórców, opartej nie tyle na sympatii, co wiedzy, refleksji i działaniu w ramach środowiska artystycznego. Do poruszanych w ramach Campusu tematów należeć będą m.in.: odpowiedzialność artystyczna i społeczna, innowacyjne metody a warunki pracy w instytucjach i poza nimi oraz to, co wydarzy się jutro w teatrze.

Tegoroczna edycja ma charakteru pilotażu – można mieć nadzieję, że dzięki zgromadzonym wnioskom i materiałom, w przyszłości będzie rozszerzona, stając się tym samym nieformalnym forum nowych praktyk dla polskich twórców i twórczyń teatralnych.