W 1994 roku Teatr Double Edge osiadł na 105-akrowej farmie w Ashfield, dwie godziny drogi od Boastonu. Utworzył tam centrum, w którym pokazuje przedstawienia, prowadzi badania teatralne i rozległą współpracę. Dyrektorem artystycznym teatru jest Stacy Klein. Mistrzem treningu jest niedowidzący Nachum Cohen, który naucza, jak własne ograniczenia zamienić w źródło teatralnej siły. W czasie czternastu lat codziennych aktorskich ćwiczeń teatr, poszukujący rytmu, gestów i jakości wokalnych właściwych dla żywej kultury, wypracował oryginalną metodę pracy aktorskiej.
Spektakl „Korona” jest zwieńczeniem tryptyku teatralnego „The Song Trilogi”. Dopełnia dwie poprzednie części: „Song of Absence” („Pieśń nieobecności”), która jest teatralną modlitwą za zmarłych, hołdem złożonym dawnej kulturze środkowoeuropejskich Żydów, oraz „Song of songs”, będącej wyrazem ludzkich obaw, nadziei i tęsknot. W zamykającym tryptyk spektaklu „Korona” teatr Double Edge nawiązuje do legendy o bohaterskim królu Arturze oraz do postaci wyalienowanego Hamleta. Autorzy przedstawienia zastanawiają się nad indywidualną odpowiedzialnością w obliczu powtarzającego się chaosu i przemocy. W przedstawieniu ścierają się ze sobą obłęd i wiara. Z ciemności wyłania się pamięć skrytego humanizmu. Spektakl „Keter” powstał w wyniku wspólnej pracy z artystami Charlestown Working Theatre z Bostonu i członkami ukraińskiego chóru ze Lwowa. Do spotkania doszło w ramach projektu „Republika snów”, na który złożyły się cztery wyprawy Double Edge do Europy Środkowej.