Drugie spotkanie w ramach Konfrontatora dotyczyć będzie konfliktu tożsamości seksualnej i katolicyzmu. Będziemy rozmawiać o społeczności wykluczonej z publicznego dyskursu, „mniejszości w mniejszości”, marginalizowanej i pomijanej przez obie strony dyskusji.

O sytuacji osób nieheteronormatywnych w Kościele katolickim dyskutować będą:

Remco F.M. Babijn, holenderski teolog, w przeszłości pracował przez dziesięć lat w katolickiej diecezji Breda (Holandia) jako osoba świecka, diakon i kapłan. W Bredzie pełnił przez wiele lat funkcję diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Obecnie pracuje jako nauczyciel religii w Antwerpii (Belgia),
ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL, teolog, filozof i poeta. Dyrektor Instytutu Jana Pawła II w Lublinie, profesor etyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (Polska),
Artur Barbara Kapturkiewicz, lekarz medycyny, współzałożyciel i uczestnik Grupy Polskich Chrześcijan LGBTQ Wiara i Tęcza. Mieszka i pracuje w Krakowie,

Rozmowę poprowadzi dr Jan P. Gałkowski – socjolog i etyk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska).
Osoby nieheteronormatywne znajdują się na marginesie życia Kościoła katolickiego w Polsce. Spotykają się często z niechęcią – zarówno ze strony hierarchii kościelnej, duszpasterzy, jak i nawet własnych rodzin. Jeden z wpływowych biskupów mówił na antenie publicznego radia, że „na nudności bierze”, gdy słucha o związkach partnerskich osób homoseksualnych, a kapłan i profesor katolickiej uczelni zauważył w Sejmie, że „stosunek homoseksualny można porównać do tłoka w silniku, który zamiast w silniku porusza się w rurze wydechowej”.

Nieliczni polscy duszpasterze osób LGBTQ, choć działają za zgodą swoich przełożonych, pracują, nie ujawniając publicznie charakteru swojej posługi. Jednocześnie oficjalnie Kościół zapewnia o trosce o godność osób nieheternormatywnych, oddzielaniu grzechu od grzesznika i sprzeciwie wobec „niesłusznej” dyskryminacji. Tożsamość katolików LGBTQ wydaje się być naznaczona wewnętrzną sprzecznością. Próbują oni żyć wiarą i wartościami ewangelicznymi, jednocześnie nie rezygnując ze swojej tożsamości. Spotykają się z niezrozumieniem zarówno ze strony Kościoła, jak i laicko nastawionych środowisk LGBTQ.
Czy można być jednocześnie gejem, lesbijką, osobą transpłciową i dobrym katolikiem? Czy współczesna teologia wskazuje, jakie powołanie jest udziałem osób LGBTQ? Czy setki tysięcy nieheteronormatywnych Polaków katolików może oczekiwać życzliwości i odpowiedzialnej opieki duszpasterskiej?

Całość spotkania będzie tłumaczona na język angielski.

Współorganizatorem spotkania jest rzeszowski oddział Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego.
Wstęp wolny