„Kosmos Gardzienic” to pokaz dwóch najnowszych spektakli zespołu powstałych pod kierunkiem Włodzimierza Staniewskiego. Stanowią kolejne etapy konsekwentnej autorskiej pracy nad gestem w tragedii starożytnej oraz rekonstrukcji starogreckiej i starorzymskiej muzyki rozumianej nie tylko jako melodia, ale i jako pewna wrażliwość rytmiczna ciała.„Metamorfozy” powstały z inspiracji tekstem Apulejusza z Madaury. W centrum uwagi autorzy postawili człowieka postawionego pomiędzy dwiema drogami bytu – apollinską i dionizyjską – stanowiącymi swoje przeciwieństwo, ale też nieustannie mieszającymi się. Ten muzyczny „esej teatralny” jest pieśnią śpiewaną w starożytnych tonacjach, w antycznych liniach melodycznych modyfikowane przez współczesną dynamikę rytmów, tempo i głosy.„Elektra” – na motywach Eurypidesa jest najnowszym projektem OPT „Gardzienice”, jednocześnie pierwszym, w którym siegnięto po tekst dramatyczny. Wielka miłość i nienawiść, ślepa żądza i zemsta oraz paraliżujące poczucie winy składają się na mityczną opowieść o córce, która z miłości do ojca zabiła własną matkę. Historia ta ukazuje ekstremalne stany emocjonalne na scenie przedstawione za pomocą doskonale opracowanych gestów odwołujących się do starożytnej sztuki cheironomii.„Kosmos Gardzienic” to powrót teatru trój-jedynej chorei – żywego misterium o ponadkulturowym wymiarze.

współproducent przedstawienia „Elektra”: Der Hebbel Amuffer Theater, Berlin