„Kukła. Księga Blasku”, najnowsza premiera neTTheatre to spektakl inspirowany pracami Tadeusza Kantora i tekstami kabalistycznymi. Z kosmosu sztuki Kantora wyłania się zjawisko śmierci, a właściwie sfera śmierci – jak to nazywa sam artysta – i jej nieoczekiwane sąsiedztwo, jakim jest dzieciństwo. To ostatnie rozumiane nie tylko jako czas historyczny, element przeszłości, ale przede wszystkim jako kondycja ludzka – afirmatywny i naiwny stosunek do świata, obcowanie z wyobrażonym na równi z rzeczywistym, swobodna i nieograniczona kreacja; radość i strach, euforia i rozpacz – wszystkie przelotne i niepohamowane. Wibrujący świat kukieł, golemów i manekinów skonfrontowany jest ze światem widzianym oczyma kabalistów.
Przywoływana w tytule i obecna w scenariuszu Księga Blasku (Sefer ha-Zohar) to jeden z najważniejszych tekstów żydowskiego mistycyzmu, który w europejskiej recepcji postrzegany jest głównie przez pryzmat kabały. Ten niezwykle piękny tekst to ujęta w przypowieści lekcja czytania świata. Z perspektywy mistyka świat to przestrzeń, w której Bóg komunikuje się z człowiekiem. Otaczający nas ludzie i przedmioty, spotykające nas zdarzenia, zarówno te globalne, jak i najbardziej prywatne i intymne – wszystkie są przestrzenią bosko-ludzkiej rozmowy.
Do udziału w spektaklu zaproszeni zostali aktorzy reprezentujący najróżniejsze teatralne kompetencje – łączy ich i wyróżnia natomiast doświadczenie udziału w teatralnych przedsięwzięciach, próbujących mierzyć się z tematem transcendencji i podróży ku granicom ludzkiej kondycji. Całości dopełnia wykonywana na żywo muzyka i obecne stale w pracy neTTheatre projekcje wideo.