W czerwcu 2008 roku, w przypadkowy sposób Janek Turkowski, na co dzień kurator Festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie oraz współpracownik programowy Teatru Kana, wszedł w posiadanie prywatnych filmów mieszkanki przygranicznego regionu Niemiec. Pokaz składa się z projekcji filmów z rzutnika multimedialnego i projektora 8mm. Janek opowiada też historię związaną z ich znalezieniem. Prawie nieznany w mainstreamowym nurcie performatywnym w Polsce, projekt zdążył odwiedzić już jedne z najważniejszych festiwali w Europie (m.in. Dublin Theatre Festival, Noorderzorn w Groningen, Bastard w Trondheim) oraz wiele ośrodków teatralnych w Belgii i Niemiec. W Lublinie po raz pierwszy.