„Niech ani mnie, ani dzieci mych dzieci nie najdzie ta obawa (…); kto mnie za piękne warkocze chwyci, pociągnie płaczącą, jak roślinę ginącą wyszarpnie?”
Pierwsza podróż dziewcząt z Chalkidy między okręty i namioty zbrojnych Achajów, i „ciała koni stłoczone” od miesięcy czekających na wiatr, by wyruszyæ na Troję Niczym historia ofiarowania Ifigenii czekająca od wieków, by
jeszcze raz przywołać ją w opowieści.
Spektakl absolwentów II APT powstał w oparciu o zainicjowaną przez Włodzimierza Staniewskiego metodę pracy nad gestem w tragedii antycznej i stanowi element realizowanego przez OPT „Gardzienice” projektu Badań nad Antykiem. (pod opieką Włodzimierza Staniewskiego)