Biuro Poszukiwań Teatralnych, którym kieruje Grzegorz Ziółkowski powstało w 1991 roku jako laboratorium teatralne. Praca warsztatowa zaowocowała w 1992 roku spektaklem na podstawie pierwszej części dramatu Strindberga „Do Damaszku”. Przedstawienie „Monolog w martwej mniszce” powstało w 1995 roku jako wynik warsztatów teatralnych prowadzonych dla studentów poznańskich uczelni. Teatr pracuje nad nowym przedstawieniem – „Tańczą same – kompozycja chaotyczna”.

– Najciekawsze przedstawienie przywiózł do Łodzi poznański teatr Biuro Poszukiwań Teatralnych. Była to rozpisana na dwie aktorki sceniczna adaptacja opowiadania „Monolog w martwej mniszce” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Niezwykle bogate, a jednocześnie skupione widowisko było przede wszystkim popisem aktorskich możliwości Joanny Potaman-Gontarz, która zdobyła nagrodę aktorską spotkań – Joanna Habiera „Sztandar Młodych”