Spektakl „My, którzy patrzymy śmierci w twarz” został oparty na fotoreportażu z „National geographic” o kurdyjskiej partyzantce, której nazwa – „Pesh mergas” – znaczy dosłownie: „my, ze śmiercią twarzą w twarz”. Kurdyjska muzyka wywołuje serię teatralnych obrazów, które aktorzy budują według fotografii przedstawiających Kurdów w różnych ekstremalnych sytuacjach. W spektaklu obok członków Teatru z Lublina wystąpią zaproszeni goście.
Teatr z Lublina powstał w 1987 r. Kieruje nim Elżbieta Bojanowska, niegdyś aktorka Grupy Chwilowej. Teatr z Lublina przygotował kilkanaście spektakli m.in.: dwukrotnie wznawiane w nowych wersjach przedstawienie „Blok” (1987, 1989), „My” wg projektu Leszka Bojanowskiego (1988), przedstawienie autorskie Elżbiety Bojanowskiej „List Tomasza Morusa do córki Małgorzaty” (1989), spektakle przygotowane przez aktorów teatru „O strzepywaniu popiołu” (1991) i „Śmietnisko” (1992), przedstawienia Elżbiety Bojanowskiej prezentowane w Londynie „Seven Dedly Sins” i „Tea Pyramid” (1991), spektakl wg dialogów Leszka Bojanowskiego „Gry wstępne” (1993), przedstawienie w reżyserii Roberta Łupieniaka „European Voo-Doo Doll” (1994), przygotowany wspólnie z Grupą Chwilową „dom nad Morzem” wg Yannisa Ritsosa (1995).