oczy naszych matek przenikające serca i myśli są naszym sumieniem sądzą nas i kochają / pełne miłości i strachu / oczy matki
„Matka odchodzi” Tadeusz Różewicz
Spektakl Leszka Mądzika powstał z inspiracji tekstem Różewicza, który w sposób niezwykle subtelny, ale jednocześnie dramatycznie intymny dotyka problemu nie tyle śmierci samej w sobie, co procesu odchodzenia, którego świadomość rodzi się w kontakcie z osobą umierającą. Różewiczowska perspektywa niezwykle osobistego kontaktu z matką, bliskiego spojrzenia na agonie i wyostrzona świadomość egzystencjalna została w tym spektaklu rozpisana na obraz teatralny, w którym białoczarne obrazy przypominające fotografie, modelowane światłem i interpretowane sugestywną muzyką oraz przejmującym wokalem Urszuli Dudziak stają się uniwersalnym epitafium dla umierającego, ale również „szkołą najtrudniejszych uczuć” dla tego, który zostaje.