Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice powstał w 1977 roku, jego założycielem i dyrektorem jest Włodzimierz Staniewski. Ośrodek zaprezentował do tej pory sześć premier: Gargantua i Pantagruel według Rabelais’ego, Gusła według Dziadów Mickiewicza, —żywot protopopa Awwakuma, Carmina Burana i Metamorfozy, zaprezentowane na jubileusz dwudziestolecia teatru. Poza tym Ośrodek prowadzi szeroką działalność edukacyjną w ramach otwartej w 1997 roku Akademii Teatralnej. Uczestnicy zeszłorocznej edycji Akademii przygotowują tegoroczne Off – konfrontacje.

„Drodzy Goście – pisze w nocie reżyserskiej do Metamorfoz Włodzimierz Staniewski – Jak każda praca u nas (od zawsze, od początku) tak i ta ma za swoje Źródło muzykę. Muzyka jest początkiem i istotą każdej rzeczy, którą powołujemy. Tu, w tej pracy, pierwszy raz zmieniliśmy naszą filozofie i nie od żywych ludzi uczyliśmy się muzyki, a od kamieni. Od żywych kamieni. Bo tej antycznej muzyki Grecji, od V wieku p.n.e. do II wieku n.e. ślady pozostały (w wielu przypadkach) tylko wyryte w kamieniach. Śpiewać z kamienia, to jakby śpiewać kamień, dając świadectwo temu, że jest on przynajmniej tak żywy jak przyroda. To, na co was zapraszamy to przede wszystkim śpiewanie; w starożytnych tonacjach, w starożytnych liniach melodycznych, dzisiejszymi głosami. Trochę to wszystko przerobione np. tempa, rytmy, dynamika… A może „nie-przerobione”, może organicznie zgodne z Duchem Epoki, bo linii życia, rytmu nikt nie jest w stanie odtworzyć. Można tu pójść jedynie za intuicją. Pieśni te pozostają w związku z księgą, do której filozofii odwoływaliśmy się w pracy. Jest to księga przełomu, kiedy odchodzi stary Bóg Dionizos i Apollo, i wkracza Nowy Bóg Chrystus. Księgą napisał wielki Apulejusz z Madaury, który o sobie i o bliskich mówił „My rodzina platońska znamy to co uroczyste, radosne, święte, wzniosłe, niebiańskie…”