Projekt „Pieśń Kozła” jest pokazem wok in progress”. Jego podstawową tkanką jest muzyka – innymi słowy „Pieśń Kozła” to koncert. Oznacza to, ze grupa aktorów posługuje się w taki sposób śpiewem, w jaki inni aktorzy posługuję się tekstem i gestem. Muzyka nie oznacza tu wyłącznie pieśni, ale wszelką warstwę dźwiękową oraz ruch, który przeniknięty jest muzyką.
Grupa prowadzona jest przez Anne Zubrzycką i Grzegorza Brala, byłych współpracowników i współtwórców Teatru Gardzienice.
Do pokazu zostało zaproszonych 15 aktorów z Polski, Anglii, Holandii i Hiszpanii. Grupa nie stanowi stałego zespołu, spotykała się wyłącznie do realizacji tego projektu. Pracę nad nim rozpoczęto na początku 1996 roku. Aktorzy zostali wyłonieni w szeregu warsztatów prowadzonych przez Annę i Grzegorza w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Po pokazach w Lublinie grupa planuje powołać przy Wrocławskim Stowarzyszeniu Teatralnym samodzielny teatr. Nazwa „Tragon” jest wymyślona na użytek obecnego Projektu i nie będzie nazwą stałą zespołu.
Literacką inspiracją pokazu stanowią „Bachtanki” Eurypidesa oraz opisy średniowiecznych polowań na czarownice i procesów o czary.
Pokaz dedykowany jest Włodzimierzowi Staniewskiemu.