Lejtmotiwem przestawienia jest wiersz Charmsa z 1927 roku:

drzewa, drzewa wszystkie PIF
i kamienie wszystkie PAF
a przyroda cała PUF
panny, panny wszystkie PIF
i młodzieńców wszystkich PAF
a ożenki wszystkie PUF
Słowian, Słowian wszystkich PIF
Żydków, Żydków wszystkich PAF
Rosja, Rosja całą PUF

– Te czterdzieści minut zaliczam do najbardziej interesujących chwil, które spędziłem w teatrze. Daska jest jak zastrzyk świeżego powietrza, który pozostawił mnie z wrażeniem, że większość z nas ma głowy w piasku – Raymood J. Ross „The Scotsman”

-Każdy z młodych artystów w trakcie tego godzinnego seansu teatralnego wykazał się szerokim emploi artystycznym – Janusz R. Kowalczyk „Rzeczpospolita”.