Özen Yula „Najpodlejsza z wszystkich planet” – 12.10, godz. 16:00
Pavlo Arje „Pełnia”- 13.10, godz. 19:00
Małgorzata Sikorska-Miszczuk „From Stambul with Love” – 14.10, godz. 18:00

Projekt „Play.City” jest nową odsłoną organizowanych przez stambulski teatr GalataPerform czytań nowych tekstów dramatopisarzy europejskich.

W ramach tegorocznej edycji przygotowanej wspólnie z Konfrontacjami Teatralnymi i East European Performing Arts Platform, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, Pavlo Arje i Ozen Yula, przygotowali nowe teksty inspirowane dzisiejszą sytuacją Stambułu. Pierwsze czytania tekstów odbyły się w czerwcu w GalataPerform. Lubelskie czytania przygotowane przez artystów związanych z Teatrem Soho, są polską premierą sztuk.

Teatr SOHO
W sezonie 2013/2014 dotychczasowa scena Studia Teatralnego Koło i Teatru Ochoty mieszcząca się na terenie Soho Factory przy Mińskiej 25 zyskała miano TEATRU SOHO. TEATR SOHO skupia produkcje obu teatrów pod jednym szyldem, wpisując się jednocześnie w wizję Soho Factory jako stołecznej enklawy rozrywkowo-kulturalnej. TEATR SOHO to spółdzielnia czasu i doświadczenia, przestrzeni współdziałania i współodczuwania twórców i odbiorców. Widzowie stają się nie tylko uczestnikami, ale i twórcami projektów, odnajdą swoje miejsce na scenie podczas czytań, wspólnego muzykowania czy działań teatralnych. Narrację wokół sceny w Soho Factory budują napięcia tworzące się na styku teatru instytucjonalnego i offowego, przestrzeni ukrytej i kultury miejskiej, artystycznego azylu i miejsca teatralnej prezentacji.