W jednej z paryskich galerii, w której dochodzi do nietypowego spotkania. Masza, żydowska uciekinierka z Moskwy i córka śledczej NKWD poznaje Gűnthera, syna oficera SS i milionera. Czy ludzi o takiej przeszłości może połączyć miłość? Daleki od idei poprawności politycznej spektakl ukazuje ludzi borykających się z przeszłością własnej rodziny i własnego narodu. Dużo stereotypów i poważne problemy pokazane w przewrotny i zaskakujący sposób.