W dniach 7-14 października 1998 będzie mieć miejsce unikalny przegląd twórczości Leszka Mądzika. W jednym tygodniu Scena Plastyczna KUL zaprezentuje siedem spektakli: „Zielnik”, „Wilgoć”, „Wędrowne”, „Pętanie”, „Wrota”, „Tchnienie”, „Szczelinę” i „Kir”. Leszek Mądzik powiedział kiedyś, że całę życie robi jeden spektakl, próbując zbliżyć się do największych tajemnic ludzkiego istnienia. Zbliżanie się do tych tajemnic, zmaganie się z nimi i przemiany poetyki można będzie tu zapewne uchwycić i być może nazwać. Ten teatr bezsłownej prawdy w siedmiu spektaklach pokaże prawdę o sobie i o czasie, w którym istnieje. Milcząco, gdyż ze strony Mądzika milczenie jest aktem pokory religijnej i równocześnie artystycznego realizmu: nie można mówić o wieczności i metafizyce słowami, których czas jest skończony, które nie znają tajemnicy przeistoczenia.