Śląski Teatr Tańca to pierwszy polski, profesjonalny zespół tańca współczesnego założony w roku 1991 przez choreografa Jacka Łumińskiego. Obecnie styl tego teatru, powstały pod wpływem wielu elementów kulturotwórczych, jest rozpoznawalny na całym świecie i określany jest jako połączenie różnych, typowo polskich elementów odczuwania muzyki i przestrzeni oraz kształtowania w niej ruchu.
Spektakl „Poza światem” osadzony jest w „kulturze wielkiego miasta”, w środowisku, w którym pragnienie realizacji standardów światowego życia graniczy z absurdem. Niektórzy próbują ucieczki od wielkomiejskiego życia, bo dostrzegają jej śmieszność i prowincjonalizm, szukają dla siebie innego miejsca lub alternatywnych sposobów życia w środkach halucynogennych. Łatwiej im tak zachować dystans do „pędu na oślep”, pielęgnują stworzony przez wyobraźnię wirtualny świat i żyją poza granicami realnego postrzegania. Ich właśnie oglądamy podczas towarzyskich spotkań i wśród zgiełku ruchliwych ulic…