„Projekt „Tehillim/Psalmy” zderzył poezję modlitw Króla Dawida z nutami różnych liturgii: od śpiewów z Ugandy po cerkiewne chóry, od psałterza Mikołaja Gomułki po całkiem świeckie improwizacje na olbrzymich elektronowych organach Yamaha.” / „Psalmy CHOREI. Sen dociekliwego” Grzegorz Woźniak Współczesne i radykalne odczytania tekstu psalmów przez pryzmat dokonań największych buntowników XX wieku – Antoina Artauda, Francisa Bacona, Witolda Gombrowicza i innych. Część psalmów wypowiadanych jest agresywnie, jakby przeciwko Bogu, w innych słowa pojawiają się tylko w postaci projekcji multimedialnej, jeszcze inne to dzieła czysto choreograficzne. Spektakl objęty patronatem Naczelnego Rabina Polski, Michaela Szudricha