– Nowe przedsięwzięcie Jerzego Lacha, zaprezentowany w Toruniu „Psalm”, przekracza już właściwie granice tego co zwykło się określać mianem teatru alternatywnego czy nierepertuarowego – to już jest po prostu tylko i wyłącznie dobry teatr, bez względu na to, po której stronie „alternatywy”, czy „repertuaru” go postawić.

– Tomasz Plata „Teatr” – Teatr im. Alberta Tison korzystający z całą pewnością z doświadczeń teatralnych teatru alternatywnego lat siedemdziesiątych poszukuje własnych rozwiązań, dąży do wypracowania stylistyki. Stylistyka ta jest próbą przeniesienia na scenę metafory , która w chwili realizacji teatralnej stałaby się metaforą ukonkretnioną, dającą się interpretować „tu i teraz” – Agnieszka Szydłowska „Teatr”

– Zrujnowana hala fabryczna to metafora świata, w którym żyjemy, świata w rozkładzie. W rozumieniu aktów żnińskiego przedstawienia, nie tylko „Psalm” musi dziś powstawać w gruzach, ale także każdy inny spektakl, każdy inny teatr – Tomasz Plata „Teatr”. – Jak ja lubię taki bluźnierczo wstrząsający teatr – Klakier