Teatr Tanto założony został przez Susanne Tabaka Pillhofer, Jana Tabake i wywodzi się z tradycji polskiego teatru eksperymentalnego. Inspiracje płynął zarówno z Teatru Laboratorium Grotowskiego jak i współpracy z Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”, gdyż zarówno Susanne jaki i Jan byli członkami tego teatru w latach osiemdziesiątych. Spektakle Teatru Tanto to nie tylko struktura słowna, to również rytm, muzyka, ekspresja ciała i gestu. Ważnym sposobem ekspresji staje się też śpiew, język ciała i plastyka obrazu. „Pustkowie” to odgłos życia w teatrze pamięci. W mikrokosmosie naszej egzystencji każdy gest i słowo maja swoje specyficzne znaczenie i własną ekspresje, poczucie szczęścia wyślizguje sie już w tym momencie, w którym chcemy je pochwycić. Dlatego musimy cofać taśmę życia by spróbować zrozumieć te dziwna przygodę miedzy narodzinami a śmiercią…