„Quartet for a Microphone” jest instalacją choreograficzną i dźwiękową Vavy Ştefănescu, jednej z najważniejszych rumuńskich choreografek, dyrektorki artystycznej Narodowego Centrum Choreograficznego w Bukareszcie. Instalacja jest kompozycją na żywo, uzależnioną od reakcji publiczności, sposobów odbioru, uwagi i nieuwagi widzów.

Każda idea – swojego rodzaju słowo-klucz będący punktem wyjścia – wchodzi w korelację z ruchem dźwięku, ze spojrzeniem widza i w ten sposób rodzą się nowe, nieoczekiwane pomysły. Dla Vavy Ştefǎnescu przypadkowość obecności warunkowana przez specyficzny kontekst oraz uwaga skupiona na rytuałach percepcji są stałym źródłem fascynacji i dociekań na temat zależności pomiędzy teraźniejszością i jej przemijaniem, pomiędzy fikcją a rzeczywistością.

Vava Ştefǎnescu – choreografka i tancerka, mieszka i tworzy w Rumunii. Pełni funkcję dyrektora artystycznego w Narodowym Centrum Tańca – Centrul National al Dansului (CNDB). W 1994 roku ukończyła studia na wydziale choreografii w Narodowym Uniwersytecie Dramatu i Filmu w Bukareszcie. W 2004 roku obroniła pracę magisterską w International Artistic Cooperation at Paris 8, UFR Arts. Tańczyła na scenach rumuńskich i zagranicznych (m.in. w Londynie, Lipsku, Düsseldorfie, Hamburgu, Hanowerze, Paryżu, Sofii, w Polsce, USA, i Japonii). Jej ostatnie spektakle to „After all” (Temps d’Images Cluj, 2011), “Solo On-Line”, “Mioritza” – instalacja choreograficzna, Getto Blaster, 3 Dances of Beckett. Jest autorką choreografii oraz występuje w spektaklach: „The Forgetting” (G. Banu), ”The Jewish Trilogy”, ”The Pearl Fishers” (w Rumuńskiej Operze Narodowej), „Song of the Songs”, „Julieta” oraz współreżyserowanym przez Mihai Măniuţiu „Born for Never”. W roku 2000 założyła Multi-Art-Dans Centre – MAD, niezależną instytucję wspierającą choreografów i tancerzy oraz multidyscyplinarne kreacje artystyczne. W latach 1994-2001 Vava Ştefănescu była nauczycielką tańca współczesnego w Wyższej Szkole Choreografii w Bukareszcie oraz asystentem na Wydziale Choreografii w Narodowym Uniwersytecie Dramatu i Filmu w Bukareszcie. Obecnie prowadzi warsztaty z choreografii na festiwalach, dla zespołów tanecznych, uniwersytetów oraz w ramach rezydencji artystycznych, zarówno w Rumunii jak i zagranicą.