„Rajski ptak” jest opowieścią o żywocie człowieka szalonego, świadomego swego szaleństwa, który, mierząc się z własną pokusą twórczą, wymyśla historię, w której odkrywa i stwarza samego siebie i próbuje w ten właśnie sposób oderwać prawdę od pozorów, odnaleźć wyswobodzenie w nadaniu sensu własnemu życiu – pisze o spektaklu reżyser.

Szaleństwo jest czymś innym, należy je zrozumieć a nie wyjaśniać. Bo my nie jesteśmy powołani po to, aby je wyjaśniać, raczej już ono wyjaśnia nas.”