Spektakl oparty na mało znanej w Rosji powieści pisarza Icchokasa Kierasa przedstawia obraz żyjącej w getcie żydowskiej rodziny Lipmanów. Wśród jej członków szczególna rola przypadła siedemnastoletniemu Izaakowi – to właśnie od niego zależeć będzie los nie tylko jego, krewnych, ale także wszystkich mieszkańców getta. O ich przetrwaniu bowiem zadecyduje wynik partii szachów, jaką chłopiec rozegra z niemieckim oficerem, komendantem getta Adolfem Shogerem. Na tle tej tragicznej sytuacji w spektaklu odnajdziemy całą galerię osobowości członków licznej rodziny Lipmanów, ich spojrzenie na otaczający ich świat, próby znalezienia sobie w nim miejsca, poszukiwania sposobu na przetrwanie w obliczu uwięzienia i poczucia zbliżającego się końca. Na pierwszy plan wysuwają się emocje, myśli i czyny – miłość i przyjaźń, narodziny dzieci oraz ich śmierć, duma i miłosierdzie, oddanie i poddańczość, ból i bezkresne szczęście każdego dnia. Spektakl Mindagusa Karbuaskisa ukazuje człowieka w sytuacji, która zmienia zwyczajny bieg życia, zmusza do działania, dokonywania trudnych wyborów, wyrażenia sprzeciwu lub pogodzenia się z losem.

Rosyjski Akademicki Teatr Młodzieżowy (dawniej Centralny Teatr Dziecięcy), założyła w 1921 roku Natalia Sac, która była jego pierwszym dyrektorem artystycznym. Od roku 1980 na czele Teatru RAMT stoi znakomity rosyjski artysta, laureat Nagrody Państwowej FR, nagrody Moskwy, Międzynarodowej Nagrody K. S. Stanisławskiego – Alieksiej Borodin. W swoim repertuarze ma sztuki Czechowa, Gogola, Nabokowa, Kliujewa, Szwarca, Alfreda de Musset, Tennessee Wiliamsa, Stendhala, Erdmana oraz Borysa Akunina.