Sztuka Ludmiły Ulickiej Rosyjskie konfitury” odniosła ogromny sukces, szczególnie w Niemczech i Polsce. W istocie rzeczy jest to rozmowa z Czechowem – mówi o swojej sztuce autorka. Dramat Ludmiły Ulickiej to inteligentny utwór, z wyczuciem wychwytujący czechowowskie smaczki i stylistykę. Autorka pokusiła się o pewne uaktualnienia typowych problemów znanych z Trzech sióstr” czy też z Wiśniowego sadu”. Pozornie obraz rosyjskiej inteligencji został zmodyfikowany w stosunku do XIX-wiecznego ujęcia, pozornie zmieniła się otoczka konfliktów wokół, których budowane było napięcie czy też zmieniły się problemy cywilizacyjne. Nie były to jednak zmiany radykalne, bowiem autorce sztuki chodziło raczej o pokazanie niezmienności pewnych zjawisk podpatrzonych już przez Czechowa, niż o nachalne uaktualnienia.