Trzecia rozmowa przeprowadzona do cyklu Czas Krytyczny/ Kairos. Niemożliwe się zdarza Konfrontacji Teatralnych . Rozmowy poprzedzają kolejne dyskusje Forum. Jako drugi wypowiada się dr hab. Piotr Augustyniak.

[Wypowiedź Piotra Augustyniaka dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza (kultura a biznes).]
Zapis (transkrypcja) wypowiedzi w formacie PDF do pobrania tutaj: Augustyniak – Konfrontacje Teatralne 2020

Piotr Augustyniak – myśliciel i eseista, doktor habilitowany filozofii. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W latach 2011-2012 stypendysta Republiki Austriackiej na Uniwersytecie Wiedeńskim. Autor książek o filozofii Nietzschego, Heideggera, Lutra i Mistrza Eckharta. Specjalizuje się w problematyce z pogranicza filozofii człowieka, metafizyki, filozofii religii i teorii nowoczesności. Członek redakcji “Przeglądu politycznego” oraz zespołu redakcyjnego “Liberte”.  W Teatrze w Krakowie im. J. Słowackiego prowadzi cykl spotkań teatralno-filozoficznych “Sztuka myślenia”.

Forum Konfrontacji Teatralnych – Czas Krytyczny/ Kairos. Niemożliwe się zdarza.

W tym roku festiwal nie jest zwykłym świętem teatru. To czas wspólnej „obecności” i „nowej solidarności”, czas ważnych rozmów i inspirujących spotkań. W ramach Forum wybitni humaniści, ludzie nauki i kultury, rozmawiać będą z liderami świata biznesu.

Świat biznesu i świat kultury od lat ze sobą współpracują, lecz zdają się nie wykorzystywać wszystkich możliwości płynących z tego połączenia. Z zaproszonymi Gośćmi postaramy się poszukać przestrzeni dla prowadzenia dialogu.