Poniżej prezentujemy pierwszą z cyklu rozmów przeprowadzonych dla Konfrontacji Teatralnych — będą one poprzedzać kolejne dyskusje Forum. Prof. Jerzy Hausner nakreśla w niej ogólny kontekst i tematy, które będą przewijać się w nadchodzących dyskusjach zaproszonych przez Festiwal gości.

[Wypowiedź Profesora Jerzego Hausnera dla cyklu Forum Konfrontacji Teatralnych: Czas krytyczny / Kairos. Niemożliwe się zdarza (kultura a biznes).]

Zapis (transkrypcja) wypowiedzi w formacie PDF do pobrania tutaj: Hausner – Konfrontacje Teatralne 2020

Jerzy Hausner – polityk i profesor nauk ekonomicznych. Do 2005 r. związany Sojuszem Lewicy Demokratycznej (SLD). Sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej w rządzie Leszka Millera, a następnie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w rządzie Marka Belki. Specjalizuje się on w głównej mierze w ekonomii politycznej, gospodarce i administracji publicznej. Na swoim koncie ma wiele publikacji naukowych. Hausner jeszcze do niedawna był członkiem Rady Polityki Pieniężnej i Członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Obecnie jest pracownikiem Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Forum Konfrontacji Teatralnych – Czas Krytyczny/ Kairos. Niemożliwe się zdarza.

W tym roku festiwal nie jest zwykłym świętem teatru. To czas wspólnej „obecności” i „nowej solidarności”, czas ważnych rozmów i inspirujących spotkań. W ramach Forum wybitni humaniści, ludzie nauki i kultury, rozmawiać będą z liderami świata biznesu.

Świat biznesu i świat kultury od lat ze sobą współpracują, lecz zdają się nie wykorzystywać wszystkich możliwości płynących z tego połączenia. Z zaproszonymi Gośćmi postaramy się poszukać przestrzeni dla prowadzenia dialogu.