Ten teatr ma na Białorusi szczególne miejsce, jest symbolem tradycyjne białoruskiej kultury oraz świetnego aktorstwa. Spektakl „S.V.” jest przejmująca tragikomedią inspirowaną „Wiśniowym sadem” Antoniego Czechowa, opowiada o ludzkiej samotności i niemożności zmienienia czegokolwiek w swoim życiu. Sad staje się wieloznacznym znakiem, a inscenizacja opiera się zarówno na psychologicznym aktorstwie jak i na znaku plastycznym. Młody białoruski reżyser szuka w plastyce uniwersalnego języka mówienia o sprawach najważniejszych i stara się budować swoje spektakle tak, by struktura plastyczna była nośnikiem znaczeń, nawet w tak klasycznych dziełach jak dramaty Czechowa.