Dramatopisarz białoruski Sergiej Kowalou stworzył sztukę „Powrót Głodomora” w oryginalny sposób kontynuując wątki Franza Kafki i Tadeusza Różewicza. Polska publiczność miała okazję zapoznać się z tekstem Kowalowa podczas Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie w 2006 r. w ramach projektu „Dramat nieobecny: Czytanie współczesnego dramatu białoruskiego”. „Powrót Głodomora” został wtedy odebrany przez publiczność i krytyków teatralnych jako swoisty hołd ku czci Tadeusza Różewicza i przykład żywotnego oddziaływania twórczości polskiego pisarza na literaturę innych krajów słowiańskich. Spektakl jest nawiązaniem do sztuki pt. „Odejście Głodomora” wystawionej w 2005 r. przez reżysera Walerego Anisienkę na specjalne zamówienie „Konfrontacji Teatralnych” w Teatrze Dramatu Białoruskiego w Mińsku. Premiera przedstawienia miała miejsce jesienią tegoż roku w Lublinie w ramach 10. edycji Festiwalu.