Uniwersalność spektaklu „Shopping and Fucking” wyraża się na płaszczyźnie socjologicznej i politycznej: reżyser odkrywa przed nami najbardziej wstydliwe rysy współczesnego świata – zarówno w społecznym jak i osobistym życiu wszystko jest na sprzedaż, nawet tożsamość moralna staje się elementem rynku. Bohaterami tej sztuki są młodzi ludzie skłonni sprzedać jedyne swe bogactwo – swoją młodość, sprzedają ją, by przetrwać. Sztuka Ravenhilla jest okrutna, ale jednocześnie niezwykle ludzka. Ludzka, gdyż prowokuje widzów do różnej oceny niemoralnych, godnych potępienia czynów i ich przyczyn.