Moskiewski Teatr Praktika to jeden z prężniejszych ośrodków współczesnej sztuki dramaturgicznej w Rosji. Wyróżnia ich nowatorskie podejście to teatru, co najlepiej wyraża ich repertuar, w którym odnaleźć można wyłącznie dzieła współczesne. Praktika powstała w 2005 roku wraz z misją odzwierciedlania rzeczywistości w jej całej złożoności i stawiania pytań istotnych dla współczesnego społeczeństwa. Eduard Bojakow, dyrektor artystyczny Praktiki szuka bieżących tematów i świeżego języka u nowego pokolenia dramaturgów i reżyserów. „Fryzjerka” to opowieść o młodej kobiecie z prowincjonalnego miasteczka, szczerze wierzącej w swoje marzenia, w których kryminaliści zdają się być hollywoodzkimi bohaterami. Publiczność słucha jej monologów przewidując niechybną klęskę tych marzeń. Nie ma jednak prostej odpowiedzi na pytanie gdzie, jak i kiedy należy pozbawiać się złudzeń.