Arpaaad Theatre to grupa młodych ludzi, głównie neapolitańczyków, która od kilku lat eksperymentuje na gruncie teatru i filmu. Zainteresowani nowymi formami teatralnymi budują własne autorskie spektakle, ale realizują też program edukacji teatralnej. Na 9 edycję „Konfrontacji Teatralnych” przygotowali „laboratorium premierowe” na podstawie tekstu Witolda Gombrowicza. Sami tak anonsują swoją pracę: „W „ślubie” Witolda Gombrowicza nie interesuje nas problematyka związana z zagadnieniem formy, dość już przez teatr południowoeuropejski wyeksploatowaną, ale to, co dotyczy samej postaci Henryka. Chcemy pokazać źródła jego desperacji, jego desperackiej witalności, która z naszej – włoskiej – perspektywy jest symptomatyczna dla sposobu bycia i istnienia młodego pokolenia. Groteskowa forma przemocy, jaką stosuje Henryk, ma swoje źródło w sercu. To wszystko stanowi pokarm dla wolnej duszy w jej zmaganiach przeciwko każdemu usankcjonowanemu porządkowi. Jednak czy to wystarczy, by uratować Henryka przed samotnością?”