SFUMATO to teatr-laboratorium, założony w 1989 roku na prawach teatru autorskiego. Kształt i kierunek artystycznych poszukiwań wyznaczają postacie dwojga artystów – Margarity Mladenovei i Ivana Dobcheva.
Praca teatru w dużej mierze opiera się na doświadczaniu kultury bałkańskiej w jej autentycznym kształcie. Organizowanie wypraw na terenie Grecji, Serbii, Rumunii związane jest z szukaniem śladów dawnej kultury pasterskiej, która mimo braku źródeł pisanych, mimo ziemi podzielonej granicami trwa w niezmienionym kształcie, w wewnętrznych przekonaniach, w obrzędzie i rytuale.
SFUMATO, idąc za myślą Petera Brooka, odrzuca formy teatru konwencjonalnego, który posługując się określonymi stereotypami, oferuje widowni gotowe dzieło. Kładzie nacisk na próby i na sam proces powstawania: to, co zespół pokazuje widowni, nigdy nie jest rezultatem końcowym, ale procesem podlegającym ciągłej kreacji. Dlatego tez twórcy tego teatru sprzeciwiają się ustalaniu prawideł artystycznych: ufają zmysłom, pamięci ciała, próbują wskrzesić poetę w każdym widzu. Ich sztuka prowadzi do źródeł teatru, jest próbą odnowienia duchowego rytuału, który daje szansę podróży w głąb siebie, dojścia do pierwotnych emocji