Spotkanie z prof. Krystyną Duniec wokół jej najnowszej książki: „Ciało w teatrze”.  Prowadzenie: Maciej Nowak, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie

Eseje zgromadzone w książce „Ciało w teatrze” stanowią próbę refleksji nad kondycją współczesnego aktora i estetyką teatru, w którym występuje. Określają typy teatralnych bohaterów i rozważają kwestie tożsamościowe, pokazując z jednej strony, jak artyści konstruują swoje własne wizerunki na użytek publiczny i jak je dekonstruują na scenie w autobiograficznych narracjach intymnych. Obserwacja, że współczesny teatr wykorzystuje doświadczenie ciała, kontekstualizując je jako przedmiot użytkowy, czy to w celu estetycznej przyjemności, czy ironicznej dekonstrukcji, doprowadziła w finale do postawienia tezy, że teatr, choć otwiera pole dla różnych odniesień, stanowi niejednokrotnie jedynie, czy też aż, zbiór ready-mades. W zamyśle książka o ciele w teatrze ma być analizą teatralnego demontażu estetycznych i kulturowych stereotypów, refleksją nad kolonizującymi strategiami i narcystycznymi praktykami teatralnymi. Ale przede wszystkim jest afirmacją teatru, gdzie ciało nienormatywne, przemilczane, prześladowane, słabe, pokrzywdzone i skolonizowane odnajduje swoje miejsce.