Grupa Teatralna Bez Ziemi powstała w roku 200ą, a jej członkowie wywodzą siĘ z Akademii Teatralnej Wydziału Lalkarskiego w Białymstoku Kanwa spektakli jest najczęściej literacka, młodzi autorzy sięgają po teksty Becketta, Lowry’ego, Suskinda, ale inspirują się też fotografiami Edwada Muybridge’a czy malarstwem Francisa Bacona. Literatura staje się pretekstem do budowania narracji plastycznej. Spektakl „Sprzedam dom, w którym już nie chce mieszkać” wyrósł z tekstu Bohumiła Hrabala „Bar świat” Jest próba przedstawienia wyobrażenia świata pekniętnego: zmęczone, mętne oko człowieka załamuje czyste barwy, otaczający ludzie ujawniają tylko paskudne strony swoich dusz, a ich losy układają się w pasma nieprzerwanych nieszcześć. Autorzy spektaklu mówią, ze widzenie jest wszystkim: oko i jego prawa rozstrzygają o kształcie świata i jego podstawowym sensie. O dźwiganiu świata z dna piekła do Kraju Utraconego Spokoju, o wysiłku z tym dźwiganiem związanym, o cudzie, który czeka nas w najmniej oczekiwanym fragmencie siatkówki oka … o tym wszystkim opowiada ten spektakl.