Teatr Dramatu Białoruskiego (przed 2000 r. „Wolna scena”) został stworzony w 1990 roku na fali odrodzenia narodowego i demokratyzacji społeczeństwa na Białorusi. Wokół teatru skupiali się młodzi dramatopisarze, reżyserzy, aktorzy, dzięki którym w niedługim czasie „Wolna scena” zyskała sympatie widzów i uznanie krytyków. Najważniejszym zadaniem teatru była promocja współczesnej dramaturgii białoruskiej, znalazła się również w repertuarze klasyka: jednym z najgłośniejszych spektakli został „Ryszard III” według Szekspira. Spektakle Teatru Dramatu Białoruskiego z powodzeniem pokazywane były na międzynarodowych festiwalach w Edynburgu (1995, 1996), Moskwie (1996), Gdańsku (1996), Brześciu (1999) i inne. Lubelskiej publiczności teatr znany jest z przedstawienia Dziecko z Bethlejem pokazywanego podczas festiwalu lalkowego w 2001 r. Po przemianach politycznych na Białorusi Teatr Dramatu Białoruskiego znalazł się w trudnej sytuacji, mimo to w zaistniałych warunkach kontynuuje swoją działalność, świadomie zwracając uwagę na artystyczne eksperymenty młodych twórców. Dramat T. Różewicza „Odejście głodomora” zainteresował realizatorów możliwością poszukiwania nowego niekonwencjonalnego stylu, sposobu istnienia aktorów na scenie. W przeciwieństwie do Sławomira Mrożka Tadeusz Różewicz na Białorusi jest prawie nie znany, przedstawienie „Odejście głodomora” zrealizowane zostało na specjalnie zamówienie organizatorów festiwalu „Konfrontacje Teatralne”.