Teatr i demokracja. Praktyki instytucjonalne w polskim teatrze – debata z udziałem zespołu redakcyjnego Polish Theatre Journal.

Uczestnicy spotkania:
Dorota Buchwald, dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego,
Agata Adamiecka-Sitek, kierowniczka Działu Naukowo-Wydawniczego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego
Tomasz Plata, dziekan Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej w Warszawie.
Spotkanie poprowadzi Marta Keil

Polish Theatre Journal” („PTJ”) jest internetowym, anglojęzycznym, naukowym czasopismem poświęconym współczesnemu polskiemu teatrowi i performansowi, wydawanym dwa razy do roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Głównymi celami PTJ są:

– animowanie międzynarodowego dialogu na temat współczesnego polskiego teatru i performansu przez umożliwienie wymiany idei i doświadczeń między polskimi i zagranicznymi badaczami, uwzględniającej różne punkty widzenia, intelektualne i kulturowe tradycje oraz praktyki;

– badanie polskiego teatru i sztuki performansu w ich istotnej roli – zarówno w lokalnym, jaki i globalnym kontekście – jako medium spraw publicznych, mechanizmów wyłaniania i przepracowywania tożsamości i świadomości zbiorowej, ujawniania afektów i dynamiki życia zbiorowego;

– wskazanie na miejsce polskiego teatru i performansu w świecie współczesnej globalnej cywilizacji oraz ich udział w debacie o najważniejszych problemach współczesności.

Skupienie na polskim teatrze nie oznacza ograniczenia do jego specyficznych, lokalnych aspektów. To, co postrzegane jest jako lokalne i swoiste często działa w trwałej relacji z tym, co globalne. Dlatego proponujemy ujęcia problemowe, które polskich twórców i zjawiska charakterystyczne dla polskiego teatru umieszczą w szerszym kontekście.


Wydawca

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zajmuje się dokumentacją, promocją i animacją polskiego życia teatralnego. Instytut powołuje publiczną debatę o współczesnym polskim teatrze, poszerza perspektywy towarzyszącej mu refleksji naukowej, wspiera działalność badawczą i edukacyjną. Prowadzi największy wortal poświęcony w całości polskiemu teatrowi www.e-teatr.pl, tworzy Encyklopedię Teatru Polskiego łączącą elementy klasycznie uporządkowanego wydawnictwa naukowego i źródłowej platformy tematycznej – www.encyklopediateatru.pl. W Instytucie działa księgarnia teatralna PROSPERO www.prospero.e-teatr.pl. Od 1 stycznia 2014 roku dyrektorem Instytutu jest Dorota Buchwald, poprzednim szefem placówki od momentu jej powstania w 2003 roku, był Maciej Nowak.

W Instytucie Teatralnym znajduje się największe w Polsce archiwum tematyczne gromadzące dokumentację współczesnego teatru. Do dyspozycji wszystkich zainteresowanych jest olbrzymi zbiór artykułów prasowych, recenzji, zdjęć, programów teatralnych, afiszy, plakatów, dokumentów związanych z działalnością poszczególnych scen. Także teczki z wycinkami prasowymi dotyczącymi pracy poszczególnych artystów, edycji festiwali teatralnych i filmowych, szkół teatralnych, pism branżowych są dostępne w czytelni. Wiele zdigitalizowanych dokumentów udostępnianych jest w części wirtualnej archiwum na stronie www.e-teatr.pl.

Wydział Wiedzy o Teatrze jest częścią Akademii Teatralnej w Warszawie. Powstał w 1975 roku, przyjmuje studentów po maturze i przygotowuje ich do zawodu historyka i krytyka teatru oraz kierownika literackiego w teatrze. Studia licencjackie trwają trzy lata, magisterskie zaś dwa lata. Obecnie oferta studiów uwzględnia fakt, że coraz więcej absolwentów staje się specjalistami od zarządzania, PR i mediów, producentami teatralnymi i animatorami kultury. Studenci mają zatem możliwość uczestniczenia w zajęciach dotyczących prawa, public relations czy marketingu. Wśród profesorów i wykładowców Wydziału znajdują się najbardziej znani badacze i praktycy polskiego teatru: Zbigniew Raszewski, Jerzy Koenig, Marta Fik, Tomasz Kubikowski, Michał Zadara. Od 2016 roku dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze jest Tomasz Plata.

www.akademia.at.edu.pl

Zespół Redakcyjny:
Agata Adamiecka-Sitek
Dariusz Kosiński
Maria Klaman
Tomasz Plata
Zofia Smolarska
Marta Keil – redaktorka gościnna Polish Theatre Journal 3/2016 „Teatr i Demokracja. Praktyki instytucjonalne w polskim teatrze”.
Igor Stokfiszewski – redaktor gościnny Polish Theatre Journal 2/2016: „Teatr i społeczeństwo”

Rada naukowa:

prof. Halina Filipowicz

prof. Richard Gough

prof. Paul Allain

prof. Elżbieta Matynia

prof. Ian Watson

http://www.polishtheatrejournal.com