Teatr Okno został założony w 2000 roku, współtworzy go czteroosobowy zespół złożony z dwójki zawodowych aktorów, scenografa i reżysera. Zainteresowanie tej grupy artystów skupiają się wokół narracji plastycznej, w której głównym nośnikiem fabuły i znaczeń staje się obraz.
Spektakl inspirowany dramatem F. G. Lorki jest pierwszym dziełem Teatru Okno, zrealizowanym w rzadko spotykanej technice teatru cieni. Spotkał się ze świetnym przyjęciem widowni i krytyki, zdobył Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najlepszego spektaklu na Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Małych Form „Kontrapunkt” w Szczecinie, Grand Prix V Suwalskich Eksploracji Teatralnych, Nagrodę Zespołową oraz Nagrodę Aktorską dla Magdaleny Kiszko n a X I V Fe s t i w a l u Te a t r u w Walizce, Łomża 2001 oraz Nagrodę Specjalną Burmistrza Miasta San Gemini na Festiwalu „Zdarzenia” w Tczewie.

Po tym ostatnim festiwalu krytyka pisała: „Opowieść o niewiernej żonie szukającej idealnego kochanka zachwycał dopracowanymi w każdym detalu postaciami i rekwizytami, a przede wszystkim wyobraźnia plastyczną młodych twórców. Z niezwykłą dosadnością, łagodzona ciepłym humorem, pokazano sceny erotyczne.”
(Gazeta Wyborcza, 10.09.2001)
Spektakl określany „hiszpańska perłą”, „małym arcydziełkiem” zamknięty jest w ramce niewielkiego ekranu, muzyka wykonywana jest na żywo, a główne przesłanie mówi, że ważniejszym od widocznego ciała jest to, co „niewidoczne dla oczu”.